CONSERVATION / RESTORATION SCHEME OF A 1562 RENAISSANCE TOWN HOUSE IN FREIBERG/GERMANY
       
     
 Familien valgte å overlate mye av detaljprosjekteringen og gjennomføring til meg siden jeg hadde jobbet mye med restaureringen av steinbygninger. Det ble engasjert en arkitekt som utarbeidet et konsept for ombygging og prosjekteringen i tett samarbeid med meg. Huset var i dårlig forfatning og var ikke bebodd, med unntak av en etasje, i mange år.   
       
     
 Den praktiske gjennomføringen startet med en forsiktig fjerning av uønskete nyere intervensjoner slik at originale romløsninger inkludert rike detaljer kunne komme tilbake til full uttrykk og funksjon. Det er to 36kvm store bjelkedekkekonstruksjoner med profilerte bjelker og bord som måtte forsiktig fjernes, restaureres og tilbakeinstalleres. Store veggmaleriene av bibelske scener ble restaurert i flere måneder av konservatorer. Entreprenører, håndverkere som installerte tekniske anlegg og malere ble koordinert og følgt opp under hele byggeprosessen. Alle steinelementer som vindus,- og dørrammer, gesims, søylene eller trappene ble enten restaurert eller ny produsert hvis tilstanden var for dårlig for gjenbruk.   
       
     
 Huset har gått gjennom en stor transformasjon og i dag inneholder fire store leiligheter. På kulturminnes dag som er første helg hver september er det åpent hus og alle besøkende er invitert inn for å se det rike inventaret. Prosjektet ble belønnet med byggeskikkpris “Bauherrenpreis Stadt Freiberg 2000”
       
     
SKMBT_C25313121013290_4.jpg
       
     
Pfarrgasse back yard.jpg
       
     
SKMBT_C25313121013370_1.jpg
       
     
SKMBT_C25313121014160_1.jpg
       
     
2 - Erdgeschoß _ 0 copy.jpg
       
     
6 - Schnitt A _ 0 copy.jpg
       
     
Pfarrgasse 1.jpg
       
     
Konsole copy 2.jpg
       
     
PICT1021.JPG
       
     
SKMBT_C25313121014151_1.jpg
       
     
CONSERVATION / RESTORATION SCHEME OF A 1562 RENAISSANCE TOWN HOUSE IN FREIBERG/GERMANY
       
     
CONSERVATION / RESTORATION SCHEME OF A 1562 RENAISSANCE TOWN HOUSE IN FREIBERG/GERMANY

IN COLLABORATION WITH CARSTEN KUBISCH DIPL. ING. ARCHITECT

Min familie kjøpte huset Pfarrgasse 22 i 1996 med målet å restaurere og tilbakeføre et fredet kulturminne. På denne tiden var det svært lite kunnskap om dette huset og lite av det rike inventaret og fasade smykk var synlig. Prosjektet startet med en grundig undersøkelse av en konservator for å finne frem til veggmalerier, konsoller og søyler i stein med skulptur-relieffer og for å konstatere kulturminneverdien. Huset var opprinnelig bygget av en rik bergverksforesatte i 1561 som er Renaissancens høytid i dette område i Tyskland.

 

 Familien valgte å overlate mye av detaljprosjekteringen og gjennomføring til meg siden jeg hadde jobbet mye med restaureringen av steinbygninger. Det ble engasjert en arkitekt som utarbeidet et konsept for ombygging og prosjekteringen i tett samarbeid med meg. Huset var i dårlig forfatning og var ikke bebodd, med unntak av en etasje, i mange år.   
       
     

Familien valgte å overlate mye av detaljprosjekteringen og gjennomføring til meg siden jeg hadde jobbet mye med restaureringen av steinbygninger. Det ble engasjert en arkitekt som utarbeidet et konsept for ombygging og prosjekteringen i tett samarbeid med meg. Huset var i dårlig forfatning og var ikke bebodd, med unntak av en etasje, i mange år.

 

 Den praktiske gjennomføringen startet med en forsiktig fjerning av uønskete nyere intervensjoner slik at originale romløsninger inkludert rike detaljer kunne komme tilbake til full uttrykk og funksjon. Det er to 36kvm store bjelkedekkekonstruksjoner med profilerte bjelker og bord som måtte forsiktig fjernes, restaureres og tilbakeinstalleres. Store veggmaleriene av bibelske scener ble restaurert i flere måneder av konservatorer. Entreprenører, håndverkere som installerte tekniske anlegg og malere ble koordinert og følgt opp under hele byggeprosessen. Alle steinelementer som vindus,- og dørrammer, gesims, søylene eller trappene ble enten restaurert eller ny produsert hvis tilstanden var for dårlig for gjenbruk.   
       
     

Den praktiske gjennomføringen startet med en forsiktig fjerning av uønskete nyere intervensjoner slik at originale romløsninger inkludert rike detaljer kunne komme tilbake til full uttrykk og funksjon. Det er to 36kvm store bjelkedekkekonstruksjoner med profilerte bjelker og bord som måtte forsiktig fjernes, restaureres og tilbakeinstalleres. Store veggmaleriene av bibelske scener ble restaurert i flere måneder av konservatorer. Entreprenører, håndverkere som installerte tekniske anlegg og malere ble koordinert og følgt opp under hele byggeprosessen. Alle steinelementer som vindus,- og dørrammer, gesims, søylene eller trappene ble enten restaurert eller ny produsert hvis tilstanden var for dårlig for gjenbruk.

 

 Huset har gått gjennom en stor transformasjon og i dag inneholder fire store leiligheter. På kulturminnes dag som er første helg hver september er det åpent hus og alle besøkende er invitert inn for å se det rike inventaret. Prosjektet ble belønnet med byggeskikkpris “Bauherrenpreis Stadt Freiberg 2000”
       
     

Huset har gått gjennom en stor transformasjon og i dag inneholder fire store leiligheter. På kulturminnes dag som er første helg hver september er det åpent hus og alle besøkende er invitert inn for å se det rike inventaret. Prosjektet ble belønnet med byggeskikkpris “Bauherrenpreis Stadt Freiberg 2000”

SKMBT_C25313121013290_4.jpg
       
     
Pfarrgasse back yard.jpg
       
     
SKMBT_C25313121013370_1.jpg
       
     
SKMBT_C25313121014160_1.jpg
       
     
2 - Erdgeschoß _ 0 copy.jpg
       
     
6 - Schnitt A _ 0 copy.jpg
       
     
Pfarrgasse 1.jpg
       
     
Konsole copy 2.jpg
       
     
PICT1021.JPG
       
     
SKMBT_C25313121014151_1.jpg