SUOMENLINNA COMPETITION ENTRY HELSINKI/FINLAND
       
     
IMG_8218.JPG
       
     
 Det ble gjennomført en grundig analyse av UNESCO området hvor stedstypiske materialer var undersøkt og vurdert. Beliggenhet, henvendelse, form og bruk av en mulig ny bebyggelse ble også analysert gjennom skisser og studier. Konseptet kommer frem til en type rekkehusbebyggelse med ulike høyder og vinkler. Denne bebyggelsesstrukturen er veldig kompakt men likevel varierende gjennom ulike volumer. Rekkehusbebyggelsen orienterer seg på langstrakte bygninger i området men er også en ny interpretasjon, noe som er tydelig og lesbart i kulturminnesammenheng.   
       
     
IMG_8217.JPG
       
     
 Konseptet hadde som mål å være mest mulig miljøvennlig. Det ble derfor valgt å bruke høyisolerte klimavegger med isolasjon på utsiden av bærekonstruksjon (massivtrevegg) for a minimere varmetap. Oppvarmingen av tappevann foregår gjennom solfanger på taket og strømforsyning gjennom PV panel. Ventilasjonssystemet er basert på passiv ventilasjon for å nullstille mekaniske behov og tilhørende strømforbruk. Systemet er basert på avtrekk hvor inntaket av anlegget er plassert utenfor bebyggelsen i hageområde og utnytter naturlig høydeforskjell.   
       
     
IMG_8215.JPG
       
     
 Konstruksjonsprinsippet var en prefabrikkert massivtrekonstruksjon med båndtekking på utsiden som fasadekledning, noe som er veldig typisk i Helsinki som taktekkingsmaterialet. Som arkitektene valgte vi å tegne hele presentasjonen fra hånd for å skille oss mot dataproduserte bidrag og for å vise til en utdødende ferdighet i arkitektbransjen. I kunngjøringen ble det vist til plass 23 for dette utkast fra total 158 innsendte bidrag.
       
     
IMG_8214.JPG
       
     
5_5 Detail section.jpg
       
     
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a6f3.jpg
       
     
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a6f4.jpg
       
     
SUOMENLINNA COMPETITION ENTRY HELSINKI/FINLAND
       
     
SUOMENLINNA COMPETITION ENTRY HELSINKI/FINLAND

This competition entry was carried out in collaboration with Architect Hanna Elo, Rauma, Finland

Suomenlinna er en øy rett utenfor i Helsinki, er UNESCO verdensarv område og har dermed høy fredningsverdi. Arkitektkonkurransen ble utlyst for at en boligkompleks skulle inkluderes i et område med flere boligblokker fra ca. 1900. Målet var å skape plass til 6-10 boligenheter i ulike størrelser og med en tydelig henvendelse mot en liten gate på den ene siden og sjøen på den andre siden. Planløsningene i boenhetene var tilrettelagt til ”Shared living” konsept slik at det er mulig å reagere til endret bruk eller behov.

IMG_8218.JPG
       
     
 Det ble gjennomført en grundig analyse av UNESCO området hvor stedstypiske materialer var undersøkt og vurdert. Beliggenhet, henvendelse, form og bruk av en mulig ny bebyggelse ble også analysert gjennom skisser og studier. Konseptet kommer frem til en type rekkehusbebyggelse med ulike høyder og vinkler. Denne bebyggelsesstrukturen er veldig kompakt men likevel varierende gjennom ulike volumer. Rekkehusbebyggelsen orienterer seg på langstrakte bygninger i området men er også en ny interpretasjon, noe som er tydelig og lesbart i kulturminnesammenheng.   
       
     

Det ble gjennomført en grundig analyse av UNESCO området hvor stedstypiske materialer var undersøkt og vurdert. Beliggenhet, henvendelse, form og bruk av en mulig ny bebyggelse ble også analysert gjennom skisser og studier. Konseptet kommer frem til en type rekkehusbebyggelse med ulike høyder og vinkler. Denne bebyggelsesstrukturen er veldig kompakt men likevel varierende gjennom ulike volumer. Rekkehusbebyggelsen orienterer seg på langstrakte bygninger i området men er også en ny interpretasjon, noe som er tydelig og lesbart i kulturminnesammenheng.

 

IMG_8217.JPG
       
     
 Konseptet hadde som mål å være mest mulig miljøvennlig. Det ble derfor valgt å bruke høyisolerte klimavegger med isolasjon på utsiden av bærekonstruksjon (massivtrevegg) for a minimere varmetap. Oppvarmingen av tappevann foregår gjennom solfanger på taket og strømforsyning gjennom PV panel. Ventilasjonssystemet er basert på passiv ventilasjon for å nullstille mekaniske behov og tilhørende strømforbruk. Systemet er basert på avtrekk hvor inntaket av anlegget er plassert utenfor bebyggelsen i hageområde og utnytter naturlig høydeforskjell.   
       
     

Konseptet hadde som mål å være mest mulig miljøvennlig. Det ble derfor valgt å bruke høyisolerte klimavegger med isolasjon på utsiden av bærekonstruksjon (massivtrevegg) for a minimere varmetap. Oppvarmingen av tappevann foregår gjennom solfanger på taket og strømforsyning gjennom PV panel. Ventilasjonssystemet er basert på passiv ventilasjon for å nullstille mekaniske behov og tilhørende strømforbruk. Systemet er basert på avtrekk hvor inntaket av anlegget er plassert utenfor bebyggelsen i hageområde og utnytter naturlig høydeforskjell.

 

IMG_8215.JPG
       
     
 Konstruksjonsprinsippet var en prefabrikkert massivtrekonstruksjon med båndtekking på utsiden som fasadekledning, noe som er veldig typisk i Helsinki som taktekkingsmaterialet. Som arkitektene valgte vi å tegne hele presentasjonen fra hånd for å skille oss mot dataproduserte bidrag og for å vise til en utdødende ferdighet i arkitektbransjen. I kunngjøringen ble det vist til plass 23 for dette utkast fra total 158 innsendte bidrag.
       
     

Konstruksjonsprinsippet var en prefabrikkert massivtrekonstruksjon med båndtekking på utsiden som fasadekledning, noe som er veldig typisk i Helsinki som taktekkingsmaterialet. Som arkitektene valgte vi å tegne hele presentasjonen fra hånd for å skille oss mot dataproduserte bidrag og for å vise til en utdødende ferdighet i arkitektbransjen. I kunngjøringen ble det vist til plass 23 for dette utkast fra total 158 innsendte bidrag.

IMG_8214.JPG
       
     
5_5 Detail section.jpg
       
     
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a6f3.jpg
       
     
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a6f4.jpg